Oct 22, 2020
Ekmek Elden Süt Memeden
Posted by Yusuf Atılgan Mustafa Delioğlu

Ona g re sahte de erlerin yayg n oldu u bir toplumda g l n olmayan tek ey sevgiydi Ekmek Elden S t Memeden yk kitab i in Yusuf At lgan unlar s yl yor 1970 y l g z nde yaz lm bu iki masal ocuklar oldu u kadar, b y kleri de ilgilendirir san r m kisinde de ninemin anlatt masallar n elerinden yararland m.

 • Title: Ekmek Elden Süt Memeden
 • Author: Yusuf Atılgan Mustafa Delioğlu
 • ISBN: 9789753631006
 • Page: 249
 • Format: Paperback
 • Ekmek Elden S t Memeden Ona g re sahte de erlerin yayg n oldu u bir toplumda g l n olmayan tek ey sevgiydi Ekmek Elden S t Memeden yk kitab i in Yusuf At lgan unlar s yl yor y l g z nde yaz lm bu iki masal ocuklar oldu

  Metin Yılmaz

  Ke ke ok daha ok yazsaym dedi imiz yazardan ocuklar i in masallar Tabi b y kler de okusa g zel olur.


  Fatih EREL

  Al rken biraz aceleye getirdim, i eri e bakmadan almad m ocuklar i in yaz lm ama kitab n arka kapa nda yaz ld gibi b y kler de okuyabilir.


  Cansu

  Biraz sert geldi bana kitap.Arkas nda 8,9,10 ya i in dese de baz ocuklar korkutabilir nsan n ocukken bile bencil olu unu anlatmak istemi san r m,ilk masalda.Bir de k ydeki insanlara dair yap lan tan mlar e lenceliydi kinci masal ise yine insan n yalanc l na,dengesizli ine dair diye d n yorum.Masallar n ikisinde de sanki insan n baz durumlarda hayvanda al ak olmas n i lemi gibi geldi bana ocuk kitab dedi in evet,her zaman peri masal gibi tozpembe olmamal ama bilemedim ki bu kadar da pesimist olma [...]


  kadife

  bir ocuk kitab i in ok ac mas z ok so uk hayretler i inde kald m k pe in ah damar na ba ka bir k pek taraf ndan ge irilen di ler, alaca cerenin boynunu iki eliyle s k p ld ren adam falan n oluyoruz yahu yusuf at lgan, en b y k hayran n m ama bu kitap nedir b yle of.


  Ece

  Yusuf At lgan yazd diye ocuk kitab da olsa ille de okuyaca m dedim ama olmad bu sefer  • ☆ Ekmek Elden Süt Memeden Þ Yusuf Atılgan Mustafa Delioğlu
   249 Yusuf Atılgan Mustafa Delioğlu